За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Глаукома

НЗОК клинични пътеки

 

 

При първичната откритоъгълна глаукома не са изяснени причините за възникването й, но съществуват различни теории, които се опитват да обяснят настъпващите промени от повишеното вътреочно налягане – механична, съдова, исхемична и др. Основната причина за покачване на вътреочното налягане е нарастване на съпротивлението, което среща преминаващата течност от предната очна камера в иридокорнеалния ъгъл.

 

При първичната закритоъгълна глаукома като основен фактор за развитието й се посочва анатомичният:

- най-често къса предно-задна ос на очната ябълка;

- плитка предна камера;

- относително голяма или сферична леща и др.

 

С напредване на възрастта настъпват изменения, водещи до блокиране на иридокорнеалния ъгъл и рязко покачване на вътреочното налягане до екстремни стойности. В началото се получава т.нар. зеничен блок, който представлява плътно съприкосновение на ириса към лещата. Това води до забавяне на преминаването но камерната течност от задна в предна камера, вследствие на което в задната камера налягането се увеличава, а в предната – се намалява. Това изтласква периферията на ириса напред и затваря тесния иридокорнеален ъгъл.

 

Вторичната глаукома бива няколко вида, според причината довела до повишаване на вътреочното налягане - травматична, възпалителна, неоваскуларна, от лещен произход, туморна, кортизонова. При нея се цели овладяване на заболяването, довело до появата й.

 

Вродената глаукома се дължи на непълноценно развитие на дренажната система на окото или е в резултат на дефекти в развитието му.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Андрей Маринов

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори