За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Глаукома

НЗОК клинични пътеки

 

 

При първичната откритоъгълна глаукома безсимптомното протичане и постепенното отпадане на зрението първо на едното око (при гледане с двете очи това остава незабелязано) води до често наблюдаваното късно откриване на глаукомата. Едва при случайно закриване на „виждащото” око болният установява, че другото вижда слабо. Обратно развитие на атрофията и възстановяване на функциите са невъзможни. Нещо повече, при напреднал процес, нормализирането на вътреочното налягане по медикаментозен или оперативен път невинаги преустановява прогресията на атрофията. Всичко това прави особено важно ранното откриване на глаукомата.

 

Профилактиката на заболяването се постига чрез активното му търсене, особено у родственици на болни с глаукома сред съответната възрастова група (35-40 години), чрез профилактични измервания на вътреочното налягане, включително при всеки преглед за подмяна на очила.

Предлагат се различни автотестове, като например: фиксиране на предмет 30-40 см пред носа при посменно (на смени) закриване на очите, като пациентът проверява дали забелязва очертанията на върха на носа си еднакво добре с всяко око.

Автотестът не заменя необходимостта от ежегодни профилактични прегледи, особено у родственици на глаукомно болни.

 

 

Лечението при глаукома е симптоматично и цели снижаване на вътреочното налягане до нормални стойности, а при вече увредена папила и до по-ниски.

 

При откритоъгълната глаукома винаги се започва с медикаментозно лечение. Когато се изчерпят възможностите за медикаментозно повлияване се предприема лазерна манипулация (трабекулопластика) и едва след това, ако е необходимо, се прибягва до оперативно лечение.

 

Медикаментозното лечение бива местно – капки и унгвенти, и общо. Местно се прилагат медикаменти, които намаляват вътреочното налягане, действащи по различен начин:

  • Подобряващи оттока на камерната течност – миотици;
  • Подобряване на увеосклерния отток – простагландини;
  • Потискащи продукцията на течността – бета адреноблокери, карбоанхидразни инхибитори;
  • Комбинирано действащи – адреналин и аналозите му.

 

 

Лазерна трабекулопластика – безкръвна процедура, чрез която се цели подобряване оттичането на вътрекамерната течност. Възможно е след прилагането й вътреочното налягане пак да се повиши.

 

Оперативно лечение – цели се създаване на нови пътища за оттичане на вътрекамерната течност (фистулизиращи операции).

Болните с откритоъгълна глаукома, лекувани хирургично, често се нуждаят от включване на медикаменти за поддържане на ниско налягане и се нуждаят от системно наблюдение от офталмолог докрая на живота си, независимо какъв е резултатът от оперативното лечение.

 

Лечението при остър глаукомен пристъп (закритоъгълна глаукома) включва медикаменти (парасимпатикомиметици), които се накапват в окото през 5 минути в продължение на 30-60 минути, докато спадне налягането. След това се накапват през интервал от 1 час. Изисква се спешна консултация със специалист офталмолог. Лечението на глаукомата е по-успешно ако се проведе още при първия пристъп. При нормализиране на налягането се пристъпва към оперативно лечение.

Лечението на вродената глаукома е оперативно, независимо от възрастта на детето.

 

 

 

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Андрей Маринов

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори